PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

W 2006 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a potem odbył czteroletnią aplikację adwokacką. Następnie, już jako adwokat, założył własną Kancelarię Adwokacką, którą prowadzi do dziś.

Adwokat Piotr Nowakowski w latach 2014 - 2016 przewodniczył Komisji ds. wizerunku i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalności pro bono przy Izbie Adwokackiej w Łodzi, która była odpowiedzialna za wdrożenie kampanii wizerunkowej adwokatury „Adwokat doradza i broni. Od 300 lat”. Piotr Nowakowski był też członkiem Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2013 - 2016 pełnił funkcję sędziego dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Łodzi.

W wolnych chwilach podróżuje przy dźwiękach ostrej, rockowej muzyki.

W 2015 r. uzyskała również tytuł magistra polityki społecznej na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr Tomasza Karkowskiego w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, pt: „Efektywne zarządzanie oddziałem szpitalnym – model ordynatorski, a konsultancki”.

W roku akademickim 2015/2016 rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego pod patronatem dr hab. Grzegorza Wicińskiego. Tematem swoich badań obejmuje ochronę zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Jest aktywną uczestniczką ogólnopolskich konferencji naukowych, a w następstwie autorką artykułów w publikacjach. Jej zainteresowania dotyczą w szczególności prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa medycznego, praw człowieka, praw pacjenta, polityki zdrowotnej, zarządzania oraz problemów wynikających z procesu legislacyjnego.

Posiada również 4-letnią praktykę w zakresie świadczenia usług prawnych.

W wolnych chwilach lubi czytać kryminały oraz wyjeżdżać na spontaniczne weekendowe wycieczki po Polsce.Współpracownicy Kancelarii


© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...