PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
14
Lis
2016

Nowa strefa wokół lotniska wojskowego w Łasku została uchwalona!

Nowa strefa wokół lotniska wojskowego w Łasku została uchwalona!

Stało się, Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą z dnia 25 października 2016 r. nr XXIX/379/16, która weszła w życie w dniu 7 grudnia 2016 r., wprowadził całkiem nowy obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Łasku (tzw. strefa). To oznacza, że od momentu wejścia w życie tej uchwały, znaczna część mieszkańców m.in. gmin Łask, Buczek, Zelów i Sędziejowice ma 2 lata na wystąpienie o odszkodowania za utratę wartości własnych nieruchomości oraz za tzw. koszty wygłuszenia budynków mieszkalnych na nich się znajdujących. Szansa ta zniknie, jeżeli któryś z mieszkańców (właścicieli nieruchomości) we wskazanym okresie nie złoży stosownego wniosku lub pozwu o wypłatę należnego mu odszkodowania.

W celu ubiegania się o odszkodowanie należy ustalić, czy dana działka jest objęta obszarem ograniczonego użytkowania, a jeżeli tak to w której strefie (A czy B) się znajduje. Następnie, jeżeli nie ma innych przeszkód do dochodzenia odszkodowania, należy zwrócić się do zarządcy lotniska ze stosownym pismem, a w przypadku jego odmowy, skierować sprawę do Sądu. Szansę na największe odszkodowania mają właściciele już istniejących budynków mieszkalnych lub właściciele niezabudowanych działek budowlanych. Niezależnie od tego, każda sprawa powinna zostać indywidualnie rozpatrzona.

Uprzedzając pytania, które często padają ze strony mieszkańców, nie ma znaczenia fakt, że lotnisko znajduje się w sąsiedztwie domów od lat pięćdziesiątych, gdyż dopiero wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje prawne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, a co za tym idzie utratę jej wartości. Z kolei dla uzyskania odszkodowania znaczenie może mieć to, czy właściciel nieruchomości położonej we wspomnianej strefie wokół lotniska, już wcześniej uzyskał odszkodowanie oraz jeżeli tak to na jakich zasadach.

Natomiast właściciele działek położonych w strefie A (podobszar A) uzyskają zapewne relatywnie większe odszkodowania, niż właściciele działek położonych w strefie B. Wynika to z tego, że stopień ograniczenia korzystania z nieruchomości może być różny w zależności od podobszaru, począwszy od zakazu budownictwa mieszkaniowego po zakaz przeznaczania terenu pod budowę np. domów opieki społecznej, ale także rodzaju, wielkości i przeznaczenia działki oraz tego, czy została zabudowana budynkiem mieszkalnym, czy też nie.

adwokat Piotr Nowakowski

Kancelaria Adwokacka w Łasku


HAŁAS LOTNICZY / ODSZKODOWANIE ZA HAŁAS LOTNICZY / LOTNISKO WOJSKOWE W ŁASKU / OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA / ODSZKODOWANIA / ODSZKODOWANIA ZA HAŁAS LOTNICZY / STREFA A / STREFA B / ODSZKODOWANIE LOTNISKO ŁASK / ODSZKODOWANIE ŁASK / ODSZKODOWANIE BUCZEK

Ostatnio dodane
Tagi
Przemoc W Rodzinie/ Dziecko / Koronawirus / Covid-19 / Prawo Rodzinne / , Bik / Biuro Informacji Kredytowej / Jak Wykreślić Się Z Bik / Kredyt / Dłużnik / , Kredyt , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Kredyt Frankowy/ Franki / Frankowicze / Wyrok Tsue / Odfrankowanie / Kredyt We Frankach / Chf/ Kredyt/ Unieważnienie Umowy Kredytowej/ , Kredyt / Niski Wkład Własny / Odszkodowanie / Kredyt We Frankach / , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek / Odszkodowanie Zduńska Wola , Covid-19 , Koronawirus , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem / Covid-19 / Koronawirus / Władza Rodzicielska / Dziecko / Pandemia / , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Hałas Lotniczy , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Odszkodowania , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Przedsiębiorca , Firma , Tarcza , Poradnik , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...