PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
08
Lis
2018

Kredytobiorca niesłusznie wskazany w BIK jako dłużnik – co dalej?

            W pierwszej kolejności wyjaśnić należy czym jest BIK, a więc Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja ta bowiem gromadzi oraz w dalszej kolejności udostępnia dane dotyczące wszystkich kredytobiorców – w tym również osób, które dopiero złożyły wniosek o uzyskanie kredytu, pożyczki, ale także osób, które występują jako poręczyciele. Następnie w toku spłaty kredytu BIK prowadzi rejestr w zakresie terminowości uiszczanych rat, aby można było zweryfikować jaką dany klient ma historię kredytową – zarówno pod kątem jego rzetelności oraz potencjalnego zadłużenia. Zebrane dane mają w dalszej kolejności znaczenie w przypadku ubiegania się klienta o następny kredyt, gdyż w sytuacji znajdowania się na liście dłużników szanse na jego uzyskanie są znikome. Wskazać jednak należy, że historia kredytowa zawiera szereg informacji o:

 • spłacanych kredytach,
 • zakupach na raty,
 • kartach kredytowych,
 • debetach na kontach,
 • poręczonych kredytach.

            Istnieją jednak przypadki, gdy kredytobiorca pomimo terminowego spłacenia zadłużenia widnieje na liście dłużników BIK w następstwie nieprawidłowości wynikających z działania Banku lub innej jednostki udzielającej kredytu, pożyczki. Właśnie dlatego warto kontrolować swoją historię kredytową w systemie BIK. Każdy ma bowiem możliwość zapoznania się z danymi zgromadzonymi na jego temat w BIK zawsze, gdy wyraża taką chęć. Jak to zrobić? Należy założyć konto w serwisie internetowym bik.pl oraz wybrać opcję:

 • raport na próbę,
 • raport pojedynczy,
 • raporty wraz z alertami.

Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie swojej historii kredytowej za pośrednictwem bankowości elektronicznej stosowanej przez niektóre banki.

            W przypadku, gdy klient, który wywiązał się rzetelnie z zawartej umowy, a w odniesieniu do jego osoby widnieje w BIK negatywna informacja może mieć on ujemne skutki w postaci:

 • braku możliwości uzyskania kolejnego kredytu z uwagi na rzekome „zadłużenie” klienta wynikające z pomyłki Banku. Kredytodawca jest bowiem ustawowo zobowiązany do zgłoszenia wywiązania się przez klienta z zawartej umowy celem dokonania stosownych zmian w danych gromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej;
 • naruszenia dóbr osobistych kredytobiorcy w postaci m.in. naruszenia jego dobrego wizerunku,
 • utraty przez kredytobiorcę określonych korzyści.

            W związku z powyższym wskazać należy w jakich sytuacjach można wnioskować o usunięcie lub korektę danych zawartych w BIK:

 1. gdy kredytobiorca cofnął zgodę na przetwarzanie danych o kredycie, który już spłacił lub skończył się termin na jaki ta zgoda była udzielona,
 2. upłynął termin 5 lat od spłaty kredytu,
 3. w systemie BIK widnieją nieaktualne lub błędne dane.

            W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności pojawia się pytanie: Jakie uprawnienia ma kredytobiorca w związku z nieprawdziwym wpisem w BIK odnośnie jego historii kredytowej?

 1. Otóż w pierwszej kolejności wystąpić należy ze stosownym postępowaniem reklamacyjnym do Banku (wraz z powołaniem się na podstawę prawną, z której wynika obowiązek kredytodawcy do uaktualniania danych), który to jest zobowiązany do podjęcia kroków celem zgłoszenia prawidłowych danych do BIK oraz udzielenia w tym przedmiocie informacji pisemnej klientowi. Kluczowe jest, że wniosek o zmianę danych zawartych w BIK można złożyć jedynie do instytucji finansowej, która przekazała błędne informacje. Dopiero na pisemny wniosek, np. Banku informacje w BIK zostają prawidłowo zmienione. Reklamacja może zostać złożona przez klienta w każdym czasie, jednak z uwagi na specyfikę sprawy wszelkie kroki należy podejmować w jak najkrótszym terminie od uzyskania informacji o błędnym wpisie w BIK.
 2. W dalszej kolejności możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia oraz w niektórych przypadkach odszkodowania przez kredytobiorcę za powstałe szkody w związku z nieprawdziwym wpisem na swój temat w Biurze Informacji Kredytowej wynikającym z nieprawidłowych działań Banku.

 

Dominika Sujka-Kujawiak

Prawnik

Doktorant


BIK / BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ / JAK WYKREŚLIĆ SIĘ Z BIK / KREDYT / DŁUŻNIK /

Ostatnio dodane
Tagi
Przemoc W Rodzinie/ Dziecko / Koronawirus / Covid-19 / Prawo Rodzinne / , Bik / Biuro Informacji Kredytowej / Jak Wykreślić Się Z Bik / Kredyt / Dłużnik / , Kredyt , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Kredyt Frankowy/ Franki / Frankowicze / Wyrok Tsue / Odfrankowanie / Kredyt We Frankach / Chf/ Kredyt/ Unieważnienie Umowy Kredytowej/ , Kredyt / Niski Wkład Własny / Odszkodowanie / Kredyt We Frankach / , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek / Odszkodowanie Zduńska Wola , Covid-19 , Koronawirus , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem / Covid-19 / Koronawirus / Władza Rodzicielska / Dziecko / Pandemia / , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Hałas Lotniczy , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Odszkodowania , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Przedsiębiorca , Firma , Tarcza , Poradnik , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...