PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

Czym jest zdolność do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość samodzielnego dokonywania, we własnym imieniu, takich czynności w obrocie prawnym jak na przykład: zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań czy rozporządzanie swoim majątkiem.

Zdolność taką, zwaną pełną zdolnością do czynności prawnych, posiada każda osoba, która uzyskała pełnoletność – czyli skończyła 18 lat oraz nie jest ubezwłasnowolniona.

W przypadku, gdy osoba nie spełnia powyższych warunków, Kodeks cywilny rozróżnia dwa rodzaje określeń pozwalających nazwać przysługujący jej zakres zdolności do czynności prawnych.

Pierwszy z nich to tzw. ograniczona zdolność do czynności prawnych, którą posiadają małoletni (tzn. osoby powyżej 13 roku życia aż do ukończenia 18 lat) oraz osoby, które ukończyły 18 lat, ale zostały ubezwłasnowolnione częściowo (np. z powodu chorób psychicznych lub innych zaburzeń, które nie podlegają ubezwłasnowolnieniu całkowitemu).

Gdy osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawiera umowę, dla jej ważności konieczne jest potwierdzenie takiej umowy przez jej przedstawiciela ustawowego (którym najczęściej jest rodzic) lub też przez tę osobę, po ukończeniu przez nią 18 roku życia, a więc po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wyjątki od powyższego stanowią sytuacje, gdy osoba częściowo ubezwłasnowolniona posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności.

Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie potrzebuje natomiast zgody, by zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w tzw. drobnych, bieżących sprawach życia codziennego np. robienie zakupów, do rozporządzania swoim zarobkiem, jak również do dysponowania przedmiotami majątkowymi oddanymi jej do swobodnego używania, przez przedstawiciela ustawowego, chyba że z ustawy wynika, że konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela.

Przykłady:

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może sporządzić ani odwołać testamentu.

Małoletni może otrzymać darowiznę, ale nie może być w niej długów.

Drugim jest brak zdolności do czynności prawnych i dotyczy on osób, które nie ukończyły 13 lat, oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W ich imieniu czynności dokonują przedstawiciele ustawowi, najczęściej rodzice bądź krewni lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.

Brak zdolności do czynności prawnych oznacza to, że każda dokonana przez te osoby czynność prawna jest nieważna.

Wyjątek stanowi jednak zawarcie umowy należącej do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, jeśli jej zawarcie nie skutkuje pokrzywdzeniem takiej osoby.

Przykłady:

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może samodzielnie sprzedać swojego samochodu.

Dziecko może zrobić zakupy w sklepie spożywczym, sklepiku szkolnym, ale nie mogą dla niego zostać sztucznie zawyżone ceny produktów, bo rodzice będą mogli się domagać zwrotu.

adwokat Elżbieta Cieślińska

UWAGA

Mamy nadzieję, że artykuł zawierał odpowiedzi na Twoje pytania. Jeśli jednak pewne kwestie wciąż pozostają dla Ciebie niejasne, to na indywidualne pytania odpowiadamy w ramach porady prawnej – skontaktuj się z nami, a na pewno będziemy w stanie Ci pomóc.


ZDOLNOŚĆ / CZYNNOŚCI PRAWNE / MAŁOLETNI / UBEZWŁASNOWOLNIENIE / NIEWAŻNOŚĆ /

Ostatnio dodane
Tagi
Rodzina 500+ , Świadczenie , Praca Za Granicą , Urząd Wojewódzki , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Mops , 500 Plus , Przedsiębiorca , Konsument , Zwrot Towaru , Firma , Osoba Fizyczna , Profesjonalista , Przemoc W Rodzinie , Dziecko , Koronawirus , Covid-19 , Prawo Rodzinne , Rozwód , Małżeństwo , Rozstanie , Konflikt , Rodzice , Dzieci , Mąż , Żona , Małżonkowie , Wyrok , Postanowienie , Orzeczenie , Odpis , Prawomocny Wyrok , Prawomocność , Sąd , Opłata Za Odpis , Prawo Jazdy , Zakaz Prowadzenia Pojazdów , Nietrzeźwość , Podwójny Gaz , Alkohol , Pijany Kierowca , Bik , Biuro Informacji Kredytowej , Jak Wykreślić Się Z Bik , Kredyt , Dłużnik , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Bez Dokumentu , Mandat , Mobywatel , Mprawo Jazdy , Listy Polecone , Doręczenia , Odbieranie Korespondencji , Listonosz , List , Przesyłka , Awizo , Kredyt Frankowy , Franki , Frankowicze , Wyrok Tsue , Odfrankowanie , Chf , Unieważnienie Umowy Kredytowej , Hałas Lotniczy , Lotnisko , Lotnisko Wojskowe W Łasku , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Odszkodowania , Strefa A , Strefa B , Podstrefa A , Podstrefa B , Łask , Buczek , Alimenty , Rodzic , Covid 19 , Pandemia , Obniżenie Alimentów , Obowiązek Alimentacyjny , Komornik , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem , Władza Rodzicielska , Postępowanie , Jawne , Niejawne , Przy Drzwiach Zamkniętych , Posiedzenie , Sprawa , Rozprawa , Zakaz Prowadzenia Działalności Gospodarczej , Kwarantanna , Covid , Rozporządzenie , Legalność , Kary Administracyjne , Mandaty , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Tarcza , Poradnik , Oc , Pojazd , Ubezpieczenie , Kara , Pieniądze , Samochód , Zgłoszenie , Ubezpieczyciel , Termin , Rozwiązanie Umowy , Rodzaj Pracy , Miejsce Pracy , Pracownik , Pracodawca , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż , Banknoty , Fałszerstwo , Oryginalność , Oznaczenie , Zabezpieczenia , Zdolność , Czynności Prawne , Małoletni , Ubezwłasnowolnienie , Nieważność , Nietrafiony Prezent , Odstąpienie Od Umowy , Zakupy Online , Internet , Pokazy Sprzedażowe
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...