PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
18
Maj
2021

Umowa o pracę - charakterystyka


     Umowa o pracę stanowi podstawową formę nawiązania stosunku pracy. Umowa o pracę jest umową dwustronnie obowiązującą co oznacza, że zobowiązuje pracownika i pracodawcę do wypełnienia względem siebie określonych obowiązków. Pracownik w zamian za wynagrodzenie świadczy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy pracę, zaś pracodawca w zamian za świadczoną pracę wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.

    Umowa o pracę winna zostać sporządzona w formie pisemnej. Jednakże w przypadku nie zawarcia umowy w formie pisemnej pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić przedstawione ustalenia na piśmie. Brak pisemnego potwierdzenia umowy z pracownikiem stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy).

      Umowa o pracę winna zawierać informacje tj. strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, a przede wszystkim:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

    Istotną kwestią jest również to, iż data zawarcia umowy nie jest datą rozpoczęcia stosunku pracy. Stosunek nawiązuje się w terminie wskazanym w treści umowy jako dzień rozpoczęcia pracy, a w przypadku, gdy terminu nie wskazano w dacie zawarcia umowy.

     Rozwiązanie umowy o pracę (uzależnione jest od czasu trwania umowy, formy umowy, stażu pracy pracownika) może nastąpić na mocy:

  • porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • po upływie czasu, na który została zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

     Kodeks pracy w zależności od czasu trwania umowy wyodrębnia trzy umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Umowa o pracę nie jest jedyną formą nawiązania stosunku pracy, bowiem kodeks pracy wyróżnia również powołanie, mianowanie, wybór.

Ewelina Kamińska

prawnik

UWAGA

Mamy nadzieję, że artykuł zawierał odpowiedzi na Twoje pytania. Jeśli jednak pewne kwestie wciąż pozostają dla Ciebie niejasne to na indywidualne pytania odpowiadamy w ramach porady prawnej – skontaktuj się z nami, a na pewno będziemy w stanie Ci pomóc.

 


UMOWA / ROZWIĄZANIE UMOWY / RODZAJ PRACY/ MIEJSCE PRACY/ PRACOWNIK/ PRACODAWCA /

Ostatnio dodane
Tagi
Rodzina 500+ , Świadczenie , Praca Za Granicą , Urząd Wojewódzki , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Mops , 500 Plus , Przedsiębiorca , Konsument , Zwrot Towaru , Firma , Osoba Fizyczna , Profesjonalista , Przemoc W Rodzinie , Dziecko , Koronawirus , Covid-19 , Prawo Rodzinne , Rozwód , Małżeństwo , Rozstanie , Konflikt , Rodzice , Dzieci , Mąż , Żona , Małżonkowie , Wyrok , Postanowienie , Orzeczenie , Odpis , Prawomocny Wyrok , Prawomocność , Sąd , Opłata Za Odpis , Prawo Jazdy , Zakaz Prowadzenia Pojazdów , Nietrzeźwość , Podwójny Gaz , Alkohol , Pijany Kierowca , Bik , Biuro Informacji Kredytowej , Jak Wykreślić Się Z Bik , Kredyt , Dłużnik , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Bez Dokumentu , Mandat , Mobywatel , Mprawo Jazdy , Listy Polecone , Doręczenia , Odbieranie Korespondencji , Listonosz , List , Przesyłka , Awizo , Kredyt Frankowy , Franki , Frankowicze , Wyrok Tsue , Odfrankowanie , Chf , Unieważnienie Umowy Kredytowej , Hałas Lotniczy , Lotnisko , Lotnisko Wojskowe W Łasku , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Odszkodowania , Strefa A , Strefa B , Podstrefa A , Podstrefa B , Łask , Buczek , Alimenty , Rodzic , Covid 19 , Pandemia , Obniżenie Alimentów , Obowiązek Alimentacyjny , Komornik , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem , Władza Rodzicielska , Postępowanie , Jawne , Niejawne , Przy Drzwiach Zamkniętych , Posiedzenie , Sprawa , Rozprawa , Zakaz Prowadzenia Działalności Gospodarczej , Kwarantanna , Covid , Rozporządzenie , Legalność , Kary Administracyjne , Mandaty , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Tarcza , Poradnik , Oc , Pojazd , Ubezpieczenie , Kara , Pieniądze , Samochód , Zgłoszenie , Ubezpieczyciel , Termin , Rozwiązanie Umowy , Rodzaj Pracy , Miejsce Pracy , Pracownik , Pracodawca , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż , Banknoty , Fałszerstwo , Oryginalność , Oznaczenie , Zabezpieczenia , Zdolność , Czynności Prawne , Małoletni , Ubezwłasnowolnienie , Nieważność , Nietrafiony Prezent , Odstąpienie Od Umowy , Zakupy Online , Internet , Pokazy Sprzedażowe
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...