PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
23
Mar
2021

Rodzaje posiedzeń sądowych


W polskim prawie istnieją dwa rodzaje posiedzeń sądowych, a mianowicie posiedzenie jawne (rozprawa i inne posiedzenia) oraz posiedzenie niejawne.

Pierwsze z nich odbywa się przy udziale stron postępowania, uczestników bądź ich przedstawicieli, pełnomocników, a także publiczności, która nie jest stroną postępowania.

Posiedzenie jawne odbywa się po wyznaczeniu jego terminu przez sędziego przewodniczącego. O planowanym terminie posiedzenia zawiadamia się osoby zainteresowane poprzez ich wezwanie bądź ogłoszenie podczas rozprawy sądowej.

W przypadku nieobecności, którejś ze stron na posiedzeniu jawnym sąd winien przesłać zawiadomienie o kolejnym terminie rozprawy. Sąd winien zrobić to w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozprawy, w przypadkach pilnych termin ten może być skrócony do 3 dni.

Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądu natomiast zdarzają się sytuację, gdy postępowania odbywają się poza jego budynkiem. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia w przypadku, gdy taka forma przyczynia się do ułatwienia jak i przyspieszenia postępowania sądowego bądź zaoszczędzenia kosztów postępowania np. przesłuchanie w miejscu zamieszkania.

Ponadto w polskim prawie istnieje również posiedzenie przy drzwiach zamkniętych, które odbywa się w obecności strony, interwenientów ubocznych, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, prokuratora oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony (art. 154 § 1 KPC) np. w przypadku sprawy rozwodowej.

Zgodnie z art. 153 kpc „w przypadku stwierdzenia, iż publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności, albo gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową. Ponadto Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa. Podobnie sąd może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych również na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane mają być szczegóły życia rodzinnego.” W wyniku powyższego sąd wydaje w tym zakresie postanowienie, które ogłasza publicznie.

W przypadku posiedzeń niejawnych odbywają się one bez udziału stron postepowania, uczestników bądź ich przedstawicieli, pełnomocników, a także publiczności. W tych posiedzeniach biorą udział jedynie osoby wezwane oraz sąd i protokolant sądowy.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w przypadku, gdy uzna, iż w świetle zgromadzonych w przedmiotowej sprawie twierdzeń i dowodów przeprowadzenie posiedzenia w obecności stron postępowania nie jest konieczne.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy pozwany uznał powództwo bądź po złożeniu wszelkich pism procesowych oraz dowodowych, złożeniu zarzutów, sprzeciwu od nakazu zapłaty bądź sprzeciwu od wyroku zaocznego. W wyniku powyższego, sąd wydaje postanowienie dowodowe na posiedzeniu niejawnym.

Natomiast należy zwrócić uwagę, iż w przypadku, gdy strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy nie można przeprowadzić posiedzenia niejawnego, chyba że pozwany uznał powództwo.

Ewelina Kamińska

prawnik

 

UWAGA

Mamy nadzieję, że artykuł zawierał odpowiedzi na Twoje pytania. Jeśli jednak pewne kwestie wciąż pozostają dla Ciebie niejasne to na indywidualne pytania odpowiadamy w ramach porady prawnej – skontaktuj się z nami, a na pewno będziemy w stanie Ci pomóc.

 


/ POSTĘPOWANIE / SĄD / JAWNE / NIEJAWNE / PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH / POSIEDZENIE / SPRAWA / ROZPRAWA /

Ostatnio dodane
Tagi
Rodzina 500+ , Świadczenie , Praca Za Granicą , Urząd Wojewódzki , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Mops , 500 Plus , Przedsiębiorca , Konsument , Zwrot Towaru , Firma , Osoba Fizyczna , Profesjonalista , Przemoc W Rodzinie , Dziecko , Koronawirus , Covid-19 , Prawo Rodzinne , Rozwód , Małżeństwo , Rozstanie , Konflikt , Rodzice , Dzieci , Mąż , Żona , Małżonkowie , Wyrok , Postanowienie , Orzeczenie , Odpis , Prawomocny Wyrok , Prawomocność , Sąd , Opłata Za Odpis , Prawo Jazdy , Zakaz Prowadzenia Pojazdów , Nietrzeźwość , Podwójny Gaz , Alkohol , Pijany Kierowca , Bik , Biuro Informacji Kredytowej , Jak Wykreślić Się Z Bik , Kredyt , Dłużnik , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Bez Dokumentu , Mandat , Mobywatel , Mprawo Jazdy , Listy Polecone , Doręczenia , Odbieranie Korespondencji , Listonosz , List , Przesyłka , Awizo , Kredyt Frankowy , Franki , Frankowicze , Wyrok Tsue , Odfrankowanie , Chf , Unieważnienie Umowy Kredytowej , Hałas Lotniczy , Lotnisko , Lotnisko Wojskowe W Łasku , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Odszkodowania , Strefa A , Strefa B , Podstrefa A , Podstrefa B , Łask , Buczek , Alimenty , Rodzic , Covid 19 , Pandemia , Obniżenie Alimentów , Obowiązek Alimentacyjny , Komornik , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem , Władza Rodzicielska , Postępowanie , Jawne , Niejawne , Przy Drzwiach Zamkniętych , Posiedzenie , Sprawa , Rozprawa , Zakaz Prowadzenia Działalności Gospodarczej , Kwarantanna , Covid , Rozporządzenie , Legalność , Kary Administracyjne , Mandaty , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Tarcza , Poradnik , Oc , Pojazd , Ubezpieczenie , Kara , Pieniądze , Samochód , Zgłoszenie , Ubezpieczyciel , Termin , Rozwiązanie Umowy , Rodzaj Pracy , Miejsce Pracy , Pracownik , Pracodawca , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż , Banknoty , Fałszerstwo , Oryginalność , Oznaczenie , Zabezpieczenia , Zdolność , Czynności Prawne , Małoletni , Ubezwłasnowolnienie , Nieważność , Nietrafiony Prezent , Odstąpienie Od Umowy , Zakupy Online , Internet , Pokazy Sprzedażowe
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...