PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
27
Sty
2021

Obowiązek alimentacyjny – czy pandemia wirusa COVID-19 go zmienia?


Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa mimo pandemii. Jednocześnie każda osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, może w razie zmiany stosunków domagać się zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, między innymi poprzez żądanie obniżenia wysokości alimentów.

Zmiana stosunków jako warunek konieczny

Zmiana stosunków to między innymi istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, na której ciąży obowiązek płacenia alimentów. Skutkiem takich zmian jest potrzeba skorygowania zakresu ustalonego obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku zobowiązanego do płacenia alimentów okoliczności, które będą uzasadniały obniżenie wysokości alimentów to między innymi - utrata pracy, zawieszenie bądź zakończenie działalności gospodarczej, powodujące znaczne zmniejszenie możliwości spełnienia obowiązku alimentacyjnego bądź wręcz brak możliwości jego wykonania.

Sposoby obniżenia alimentów

Do obniżenia alimentów konieczne jest przeprowadznie postępowania sądowego. W tym celu należy złożyć pozew o obniżenie alimentów do Wydziału Rodzinnego właściwego Sądu. Z uwagi na to, że postępowania sądowe trwają dość długo, wraz z pozwem można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez obniżenie świadczenia alimentacyjnego na czas trwania całej sprawy. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku przez Sąd, już w trakcie trwania postępowania, możemy mieć obniżoną wysokość alimentów.

Samowolne zaprzestanie płacenia alimentów

Samowolne zaprzestanie płacenia alimentów, orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądowym bądź ustalonych ugodą, może prowadzić do skierowania sprawy do komornika, a w konsekwencji wszczęcia egzekucji komorniczej celem ściągnięcia zaległych alimentów.

Dalej idącym skutkiem uchylania się od obowiązku alimentacyjnego może być poniesienie odpowiedzialności karnej, ponieważ brak zapłaty alimentów (określonych co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą lub umową) przez co najmniej 3 miesiące, bądź zaleganie z kwotą alimentów, która jest równa co najmniej trzem miesięcznym świadczeniom, stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

apl. adw. Kamila Fil

UWAGA

Mamy nadzieje, że artykuł zawierał odpowiedzi na Twoje pytania. Jeśli jednak pewne kwestie wciąż pozostają dla Ciebie niejasne to na indywidualne pytania odpowiadamy w ramach porady prawnej – skontaktuj się z nami, a na pewno będziemy w stanie Ci pomóc.


ALIMENTY / DZIECKO / RODZIC / COVID 19 / PANDEMIA / OBNIŻENIE ALIMENTÓW / WYROK / SĄD / OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY / KOMORNIK /

Ostatnio dodane
Tagi
Rodzina 500+ , Świadczenie , Praca Za Granicą , Urząd Wojewódzki , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Mops , 500 Plus , Przedsiębiorca , Konsument , Zwrot Towaru , Firma , Osoba Fizyczna , Profesjonalista , Przemoc W Rodzinie , Dziecko , Koronawirus , Covid-19 , Prawo Rodzinne , Rozwód , Małżeństwo , Rozstanie , Konflikt , Rodzice , Dzieci , Mąż , Żona , Małżonkowie , Wyrok , Postanowienie , Orzeczenie , Odpis , Prawomocny Wyrok , Prawomocność , Sąd , Opłata Za Odpis , Prawo Jazdy , Zakaz Prowadzenia Pojazdów , Nietrzeźwość , Podwójny Gaz , Alkohol , Pijany Kierowca , Bik , Biuro Informacji Kredytowej , Jak Wykreślić Się Z Bik , Kredyt , Dłużnik , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Bez Dokumentu , Mandat , Mobywatel , Mprawo Jazdy , Listy Polecone , Doręczenia , Odbieranie Korespondencji , Listonosz , List , Przesyłka , Awizo , Kredyt Frankowy , Franki , Frankowicze , Wyrok Tsue , Odfrankowanie , Chf , Unieważnienie Umowy Kredytowej , Hałas Lotniczy , Lotnisko , Lotnisko Wojskowe W Łasku , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Odszkodowania , Strefa A , Strefa B , Podstrefa A , Podstrefa B , Łask , Buczek , Alimenty , Rodzic , Covid 19 , Pandemia , Obniżenie Alimentów , Obowiązek Alimentacyjny , Komornik , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem , Władza Rodzicielska , Postępowanie , Jawne , Niejawne , Przy Drzwiach Zamkniętych , Posiedzenie , Sprawa , Rozprawa , Zakaz Prowadzenia Działalności Gospodarczej , Kwarantanna , Covid , Rozporządzenie , Legalność , Kary Administracyjne , Mandaty , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Tarcza , Poradnik , Oc , Pojazd , Ubezpieczenie , Kara , Pieniądze , Samochód , Zgłoszenie , Ubezpieczyciel , Termin , Rozwiązanie Umowy , Rodzaj Pracy , Miejsce Pracy , Pracownik , Pracodawca , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż , Banknoty , Fałszerstwo , Oryginalność , Oznaczenie , Zabezpieczenia , Zdolność , Czynności Prawne , Małoletni , Ubezwłasnowolnienie , Nieważność , Nietrafiony Prezent , Odstąpienie Od Umowy , Zakupy Online , Internet , Pokazy Sprzedażowe
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...