PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
07
Lis
2016

Nienależne oprocentowanie kredytu oraz waloryzacja kwoty kredytu a ważność umowy kredytowej

Nienależne oprocentowanie kredytu oraz waloryzacja kwoty kredytu a ważność umowy kredytowej

Wielu kredytobiorców, a szczególnie osób zawierających umowę kredytu w walucie obcej nie jest świadomych o konieczności należytego uregulowania w umowie o kredyt oraz w regulaminie banku kwestii dotyczących zmiany oprocentowana kredytu, a także zasad waloryzacji kwoty kredytu po kursie kupna i sprzedaży waluty obcej. Kwestie te są jednak niezmiernie ważne z uwagi na szereg konsekwencji jakie mogą wywołać.

Dla kredytobiorców niezwykle atrakcyjna jest możliwość odzyskania od banku pewnych kwot z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z nienależytego pobrania wyższych kwot tytułem zmiany wysokości oprocentowania kredytu oraz w przypadku nienależytej waloryzacji kwoty kredytu po kursie kupna i sprzedaży waluty obcej. Istotne jest jednak czy dane zapisy zawarte w umowie dotyczące tych kwestii są jedynie w sprzeczności z postępowaniem banku, czy jednak stanowią one klauzulę niedozwoloną. Jest to kluczowe z uwagi na ewentualne stwierdzenie nieważności danej umowy o kredyt oraz konsekwencji stwierdzenia takiej nieważności dla kredytobiorcy.

W przypadku zaistnienia pierwszej okoliczności możliwe jest bowiem dochodzenie przez kredytobiorcę zwrotu od banku nienależnie pobranych kwot. Z punktu widzenia interesu kredytobiorcy problem pojawia się w sytuacji, gdy dane zapisy zawarte w umowie i regulaminie stanowią klauzulę niedozwoloną. Biorąc pod uwagę Istotne Poglądy Prezesa UOKiK oraz regulacje prawne dotyczące tej materii należy przychylić się do poglądu, że zapisy stanowiące klauzule niedozwolone są w tych przypadkach podstawą do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. W takie sytuacji roszczenie staje się wymagalne w całości, co dla kredytobiorcy oznacza konieczność spłaty całości pozostałego kredytu od razu.

W związku z powyższym w celu zabezpieczenia interesu klienta niezbędna staje się dokładna analiza zapisów zawartych w umowie kredytowej, aneksach oraz regulaminie, aby móc w pełni ocenić możliwość i sposób dochodzenia przez kredytobiorców swoich roszczeń od banku w przypadkach nienależytego wykonywania umowy przez kredytodawcę.

Dominika Sujka

Kancelaria Adwokacka Piotra Nowakowskiego


KREDYT / NISKI WKŁAD WŁASNY / ODSZKODOWANIE / KREDYT WE FRANKACH /

Ostatnio dodane
Tagi
Przemoc W Rodzinie/ Dziecko / Koronawirus / Covid-19 / Prawo Rodzinne / , Bik / Biuro Informacji Kredytowej / Jak Wykreślić Się Z Bik / Kredyt / Dłużnik / , Kredyt , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Kredyt Frankowy/ Franki / Frankowicze / Wyrok Tsue / Odfrankowanie / Kredyt We Frankach / Chf/ Kredyt/ Unieważnienie Umowy Kredytowej/ , Kredyt / Niski Wkład Własny / Odszkodowanie / Kredyt We Frankach / , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek / Odszkodowanie Zduńska Wola , Covid-19 , Koronawirus , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem / Covid-19 / Koronawirus / Władza Rodzicielska / Dziecko / Pandemia / , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Hałas Lotniczy , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Odszkodowania , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Przedsiębiorca , Firma , Tarcza , Poradnik , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...