PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
07
Lis
2016

Nienależne oprocentowanie kredytu oraz waloryzacja kwoty kredytu a ważność umowy kredytowej

Nienależne oprocentowanie kredytu oraz waloryzacja kwoty kredytu a ważność umowy kredytowej

Wielu kredytobiorców, a szczególnie osób zawierających umowę kredytu w walucie obcej nie jest świadomych o konieczności należytego uregulowania w umowie o kredyt oraz w regulaminie banku kwestii dotyczących zmiany oprocentowana kredytu, a także zasad waloryzacji kwoty kredytu po kursie kupna i sprzedaży waluty obcej. Kwestie te są jednak niezmiernie ważne z uwagi na szereg konsekwencji jakie mogą wywołać.

Dla kredytobiorców niezwykle atrakcyjna jest możliwość odzyskania od banku pewnych kwot z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z nienależytego pobrania wyższych kwot tytułem zmiany wysokości oprocentowania kredytu oraz w przypadku nienależytej waloryzacji kwoty kredytu po kursie kupna i sprzedaży waluty obcej. Istotne jest jednak czy dane zapisy zawarte w umowie dotyczące tych kwestii są jedynie w sprzeczności z postępowaniem banku, czy jednak stanowią one klauzulę niedozwoloną. Jest to kluczowe z uwagi na ewentualne stwierdzenie nieważności danej umowy o kredyt oraz konsekwencji stwierdzenia takiej nieważności dla kredytobiorcy.

W przypadku zaistnienia pierwszej okoliczności możliwe jest bowiem dochodzenie przez kredytobiorcę zwrotu od banku nienależnie pobranych kwot. Z punktu widzenia interesu kredytobiorcy problem pojawia się w sytuacji, gdy dane zapisy zawarte w umowie i regulaminie stanowią klauzulę niedozwoloną. Biorąc pod uwagę Istotne Poglądy Prezesa UOKiK oraz regulacje prawne dotyczące tej materii należy przychylić się do poglądu, że zapisy stanowiące klauzule niedozwolone są w tych przypadkach podstawą do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. W takie sytuacji roszczenie staje się wymagalne w całości, co dla kredytobiorcy oznacza konieczność spłaty całości pozostałego kredytu od razu.

W związku z powyższym w celu zabezpieczenia interesu klienta niezbędna staje się dokładna analiza zapisów zawartych w umowie kredytowej, aneksach oraz regulaminie, aby móc w pełni ocenić możliwość i sposób dochodzenia przez kredytobiorców swoich roszczeń od banku w przypadkach nienależytego wykonywania umowy przez kredytodawcę.

Dominika Sujka

Kancelaria Adwokacka Piotra Nowakowskiego


KREDYT / NISKI WKŁAD WŁASNY / ODSZKODOWANIE / KREDYT WE FRANKACH /

Ostatnio dodane
Tagi
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...