PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA

PROFESJONALIZM I PASJA
22
Sie
2016

Kredytobiorca, a zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kredytobiorca, a zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Każda osoba jest potencjalnym kredytobiorcą. Niektórzy jednak decydują się na zaciągnięcie pożyczki o wartości kilkuset tysięcy złotych. Wiąże się to najczęściej z koniecznością zaspokojenia potrzeb mieszkalnych. W sytuacjach, gdy kredytobiorcy nie są w stanie pokryć całości wkładu własnego wymaganego do udzielenia kredytu banki wprowadziły zabezpieczenie dla siebie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które kredytobiorca jest zobligowany pokryć, aby móc uzyskać pożyczkę. Nie każdy z kredytobiorców zdaje sobie jednak sprawę, że pobieranie przez bank takiej opłaty jest niezgodne z prawem, a w konsekwencji należy się jej zwrot.W takim stanie rzeczy niezbędne staje się wyjaśnienie instytucji „ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”.

Wymieniona wyżej opłata stanowi zabezpieczenie dla banku w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o kredyt nie jest w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości ok. 20%, waha się najczęściej na poziomie ok. 3,5% od wartości niewniesionego wkładu własnego i obowiązuje do czasu spadku salda zadłużenia poniżej określonej granicy. Zdecydowany problem pojawia się w odniesieniu do kredytów zaciąganych w obcych walutach. W związku ze zmiennymi kursami może okazać się, że zadłużenie stale rośnie co w konsekwencji powoduje dodatkowe ponoszenie opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Z punktu widzenia kredytobiorcy istotne jest, iż ubezpieczenie to zawierane jest wyłącznie w interesie banku.Kredytobiorca nie jest stroną ubezpieczenia, a jedynie za nie płaci. Nie ma on również wpływu na to kto jest ubezpieczycielem oraz na jakich warunkach ubezpieczenie to jest zawierane. Umowa ubezpieczenia jest bowiem dla klienta banku niejawna. Dodatkowo ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowi swego rodzaju obligatoryjną przesłankę do zawarcia umowy kredytu, a klient banku nie jest w stanie zabezpieczyć się inny sposób oraz nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie. Dla kredytobiorcy znamienne jest, iż ubezpieczone w tym wypadku jest jedynie ryzyko banku na wypadek niespłacenie kwoty stanowiącej różnicę między wartością danej nieruchomości w chwili udzielenia kredytu a wymaganym w tej dacie przez bank wkładem własnym. Jednak w przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia to kredytobiorca będzie dalej zobowiązany spłacić określoną kwotę tyle, że na rzecz ubezpieczyciela w związku z jego żądaniem regresowym.

Wymienione wyżej zasady funkcjonowania ubezpieczeń niskiego wkładu własnego warunkują ich niezgodność z prawem. Naruszają one bowiem zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz w sposób rażący interesy kredytobiorców. W związku z powyższym kredytobiorcom należy się zwrot wpłaconych pieniędzy z tytułu ubezpieczeń niskiego wkładu własnego wraz z ustawowymi odsetkami. Istotne jest również, że w związku z zaprezentowanym problemem pojawia się coraz więcej wyroków sądów, które orzekają na korzyść klientów banków, a zapisy dotyczące ubezpieczeń niskiego wkładu własnego znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

Dominika Sujka

Kancelaria Adwokacka Piotra Nowakowskiego


KREDYT / NISKI WKŁAD WŁASNY / ODSZKODOWANIE / KREDYT WE FRANKACH /

Ostatnio dodane
Tagi
Przemoc W Rodzinie/ Dziecko / Koronawirus / Covid-19 / Prawo Rodzinne / , Bik / Biuro Informacji Kredytowej / Jak Wykreślić Się Z Bik / Kredyt / Dłużnik / , Kredyt , Niski Wkład Własny , Odszkodowanie , Kredyt We Frankach , Kredyt Frankowy/ Franki / Frankowicze / Wyrok Tsue / Odfrankowanie / Kredyt We Frankach / Chf/ Kredyt/ Unieważnienie Umowy Kredytowej/ , Kredyt / Niski Wkład Własny / Odszkodowanie / Kredyt We Frankach / , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek , Hałas Lotniczy / Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy / Lotnisko Wojskowe W Łasku / Obszar Ograniczonego Użytkowania / Odszkodowania / Odszkodowania Za Hałas Lotniczy / Strefa A / Strefa B / Odszkodowanie Lotnisko Łask / Odszkodowanie Łask / Odszkodowanie Buczek / Odszkodowanie Zduńska Wola , Covid-19 , Koronawirus , Personel Medyczny , Lekarz , Pielęgniarka , Laborant , Pracownik Medyczny , Zadośćuczynienie , Błąd Medyczny , Błąd Organizacyjny , Kontakty Z Dzieckiem / Covid-19 / Koronawirus / Władza Rodzicielska / Dziecko / Pandemia / , Ślub , Wesele , Zaliczka , Zadatek , Umowa , Hałas Lotniczy , Odszkodowanie Za Hałas Lotniczy , Lotnisko Łask , Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Łask , Adwokat Zelów , Adwokat Zduńska Wola , Adwokat Pabianice , Adwokat Bełchatów , Odszkodowania , Zasiedzenie , Adwokat Odszkodowania Za Hałas Lotniczy , Adwokat Obszar Ograniczonego Użytkowania , Adwokat Lotnisko Łask , Pacjent , Prawa Pacjenta , Dokumentacja Medyczna , Informacja , Tarcza Antykryzysowa , Biznes , Przedsiębiorcy , Pomoc Prawna , Wsparcie Dla Firm , Kryzys , Przedsiębiorca , Firma , Tarcza , Poradnik , Wycieczka , Biuro Turystyczne , Podróż
© Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowski
strony internetowe łódź
Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Nowakowskiego

trwa wgrywanie strony Piotra Nowakowskiego...